TLH Nguyễn Biểu

  • Địa chỉ: Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 6, TP HCM
  • Ngày cập nhật: 01/09/2019
  • Số phòng: 50
  • Diện tích: >1000m2
  • Dịch vụ tòa nhà:

Gọi tư vấn: 098.315.5353 Chat trực tiếp
.
.
.