TLH 18 Giải Phóng

  • Địa chỉ: 18 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình
  • Ngày cập nhật: 04/2022
  • Diện tích: 150m2
  • Dịch vụ tòa nhà:

Gọi tư vấn: 098.315.5353 Chat trực tiếp
.
.
.