TLH – Lâm Văn Bền

  • Địa chỉ: 11 Đường 37, Phường Bình Thuận, Quận 7 (Lâm Văn Bền)
  • Ngày cập nhật: 01/11/2021
  • Số phòng: 50
  • Diện tích: 200m2
  • Dịch vụ tòa nhà:

Gọi tư vấn: 098.315.5353 Chat trực tiếp
.
.
.