Chính sách hoàn tiền

Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền

Nhằm nâng cao uy tín của công ty và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại The Light Home. Chúng tôi xin công bố chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền như sau:

1. Trường hợp hoàn tiền:

Chiến dịch/hợp đồng không thành công do Chính sách bảo hành, support của The Light Home không giải quyết được vấn đề của khách hàng theo như trong hợp đồng hoặc như đã thỏa thuận trước đó.

Khách hàng đồng ý rằng họ chỉ có thể yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

– Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ.

– Dịch vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ không đúng với thông tin trong hợp đồng và thỏa thuận đăng ký dịch vụ khác.

2. Trường hợp không hoàn tiền:

Trừ khi được đề cập trong chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền ở trên. Các trường hợp hủy dịch vụ do khách hàng thay đổi ý định sẽ không được chấp nhận.

– Khách hàng đã thanh toán và đã nhận được dịch vụ đúng theo thỏa thuận.

– Dịch vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên phía khách hàng.

– Dịch vụ đang trong thời gian triển khai đúng theo lộ trình đã thống nhất thì các chi phí để thực hiện dịch vụ sẽ không thể hoàn lại.

3. Chi phí hủy dịch vụ và hoàn tiền:

Miễn phí. Khi khách hàng tuân thủ các qui định trong hợp đồng và Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền.

4. Thu hồi dịch vụ và hoàn tiền:

The Light Home có quyền thu hồi dịch vụ và từ chối hoàn tiền khi khách hàng không thực hiện đúng các yêu cầu của hợp đồng, không thực hiện yêu cầu về thời hạn cung cấp thông tin, hoặc khi phát hiện hồ sơ chứng từ của khách hàng cung cấp không hợp pháp/hợp lệ.

Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả. Và phải hỗ trợ ký các chứng từ để hồ sơ khai báo thuế hợp lệ cho cả hai bên.